MIX-H211

台式小型双组份自动定量灌胶机

MIX-H212

双组份自动定量灌胶机

MIX-H213

双组份自动定量灌胶机

MIX-HD231

双组份胶水自动混合定量灌胶一体机

MIX-HD231

双组份胶水自动混合定量灌胶一体机

MIX-HD233

自动涂胶圈膜机

MIX-H214

手持式灌胶机

MIX-

动态出胶头

MIX-

回吸式静态出胶头  • 0769-82032429
  • 东莞市塘厦镇龙背岭
  • 爱群路5号